ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 579-2528 : หัวผักกาดเค็มปรุงรส

TIS 579-2528 : Seasoned salted chinese radish

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรส ลักษณะเนื้อและข้อบกพร่อง
ขนาด
ความชื้น
400 3
โซเดียมคลอไรด์
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สารช่วยทำให้กรอบ : แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมกลูโคเมต
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดเบนโซอิก
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิก
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : โซเดียมบอเรต (บอแรกซ์)
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
1,500 7
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
400 20
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
400 20
จุลินทรีย์ : เอสเคอริเซีย โคไล
700 20
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
700 20
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025