ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 573-2528 : กาแฟสำเร็จรูป

TIS 573-2528 : Instant coffee

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
สี
กลิ่นรส
การละลายในน้ำเดือด
ความชื้น
300 2
400 3
กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
เถ้า
300 3
600 7
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025