ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 522-2527 : กาแฟคั่ว

TIS 522-2527 : Roasted coffee

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด
ลักษณะทั่วไป
เมล็ดหัก
สี
1,000 5
1,500 7
กลิ่นรส
ลักษณะทางเคมี : ความชื้น
300 3
400 3
ลักษณะทางเคมี : น้ำตาล
600 3
ลักษณะทางเคมี : เถ้าทั้งหมด
300 5
600 7
ลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 4
600 7
ลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ละลายในน้ำ
300 7
600 7
ลักษณะทางเคมี : ความเป็นด่างของเถ้าที่ละลายน้ำ
200 7
ลักษณะทางเคมี : สารที่ละลายน้ำ
300 3
ลักษณะทางเคมี : กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
ลักษณะทางเคมี : สารที่สกัดได้ด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์
500 5
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025