ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 519-2527 : น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ

TIS 519-2527 : Canned mango nectar

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส สารที่ละลายน้ำทั้งหมดและสิ่งแปลกปลอม
เอทานอล
สารปนเปื้อน : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : เอสเคอริเซีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : รา
300 10
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
300 10
ปริมาณสุทธิและภาชนะบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025