ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 470-2526 : น้ำผึ้ง

TIS 470-2526 : Honey

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป กลิ่นและกลิ่นรส (ต่อระดับการตรวจสอบ)
200 1
คุณลักษณะทางเคมี : น้ำตาลรีดิวซิง
300 3
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
300 1
400 3
คุณลักษณะทางเคมี : ซูโครส
1,000 3
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี : สารที่ไม่ละลายน้ำ
300 2
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้า
300 5
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด
200 1
คุณลักษณะทางเคมี : ค่าไดแอสเตสแอคติวิตี
คุณลักษณะทางเคมี : ไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ฟิวรัล
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล แซ็กคาริน
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ซัยคลาเมต
1,000 5
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025