ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 462-2548 : ซุปกึ่งสำเร็จรูป

TIS 462-2548 : Instant soups

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความชื้น
300 2
400 3
โปรตีน
500 2
ไขมัน
500 3
สิ่งแปลกปลอม
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025