ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 444-2549 : วุ้นเส้น

TIS 444-2549 : Bean vermicelli

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะเส้น สี และกลิ่น ของวุ้นเส้นก่อนต้ม
200 1
ขนาดเส้น
ข้อบกพร่องราและสิ่งแปลกปลอมที่เห็นได้ชัดเมื่อตรวจพินิจ
ข้อบกพร่องเส้นหัก
ลักษณะเส้น สี และกลิ่น ของวุ้นเส้นหลังต้ม
ความชื้น
300 2
400 3
เถ้าทั้งหมด
300 5
600 7
สารที่ละลายน้ำหลังจากต้มเดือด 10 นาที
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
1,500 7
จุลินทรีย์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์รา
300 10
400 10
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (coliform)
300 7
400 10
จุลินทรีย์คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025