ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 434-2525 : ปลาหมึกกระป๋อง

TIS 434-2525 : Canned squid, cuttlefish and octopus

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด ลักษณะทั่วไปและความสม่ำเสมอของขนาด
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต
1,500 7
สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
สูญญากาศ
วัตถุเจือปนอาหาร : แคลเซียมไดโซเดียมเอทีลีน ไดอะมีนเตตระอะซิเตต
วัตถุเจือปนอาหาร : กรดฟอสฟอริกและหรือไดโซเดียมฟอสเฟต
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
จุลินทรีย์ : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรปส์
จุลินทรีย์ : ฟิวทริแฟกตีฟแอนแอโรบส์
จุลินทรีย์ : ซัลไฟด์สปอยเลจ
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา (ที่อุณหภูมิ 35 ํ-37 ํ ซ.)
จุลินทรีย์ : สเตรปโตคอกคัส
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้
จุลินทรีย์ : สปอร์ของคลอสตริคิอุม โบตูลินุม (ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง)
น้ำหนักเนื้อ
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025