ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 429-2548 : น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

TIS 429-2548 : Curry paste and seasoning paste

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดของปลาหมึก
ลักษณะทั่วไป
ความสม่ำเสมอของขนาด
ด่างที่ระเหยได้
สารปนเปื้อน : ปรอท
จำนวนบักเตรีทั้งหมด
300 3
1,500 7
เอสเชอริเซีย โคไล
500 12
1,500 7
สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
500 10
1,500 7
ซาลโมเนลลา
500 15
3,000 7
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025