ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 428-2525 : ปลาหมึกเยือกแข็ง

TIS 428-2525 : Frozen cuttle fish, squid and octopus

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดของปลาหมึก
ลักษณะทั่วไป
ความสม่ำเสมอของขนาด
ด่างที่ระเหยได้
3,300 7
สารปนเปื้อน : ปรอท
จำนวนบักเตรีทั้งหมด
เอสเชอริเซีย โคไล
สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
ซาลโมเนลลา
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025