ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 400-2549 : เส้นหมี่

TIS 400-2549 : Rice vermicelli

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
กลิ่นรส
ลักษณะเส้น
ความสม่ำเสมอของเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เส้นหัก
ความชื้น
400 7
โปรตีน
600 7
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
1,500 7
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
400 30
จำนวนรา
400 30
เอสเชอริเซีย โคไล
700 30
การบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025