ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 393-2548 : ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป

TIS 393-2548 : Instant rice soup

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความชื้น
โปรตีน
วัตถุกันหืน : บิวติเลตไฮดรอกซีอะนิโซล
1,000 5
วัตถุกันหืน : บิวติเลตไฮดรอกซีโทลูอีน
1,000 5
วัตถุกันหืน : โปรปิล กัลเลตหรือออกติลกัลเลต
1,000 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 30
จุลินทรีย์ : จำนวนรา
300 10
400 30
จุลินทรีย์ : จำนวนอีโคไล
500 12
700 30
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เวลชิไอ
500 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
500 10
700 30
จุลินทรีย์ : ซัลโมเนลลา
500 15
700 30
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025