ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 392-2529 : เคตชัปมะเขือเทศ

TIS 392-2529 : Tomato ketchup

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส ความแนบแน่นและข้อบกพร่อง
200 1
ปริมาณของแข็งทั้งหมด
300 2
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
600 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
บักเตรีและรา : บักเตรี
300 3
บักเตรีและรา : โคลิฟอร์ม
300 7
บักเตรีและรา : รา (โพซิตีฟ ฟิลด์)
400 5
ปริมาตรบรรจุ
200 1
400 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025