ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 391-2524 : นมผง

TIS 391-2524 : Dried milk

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
มันเนย
500 5
ความชื้น
300 3
400 3
ปริมาณกรดที่ติเตรดได้
200 3
อัตราการละลาย
200 1
ผงไหม้เกรียม
ปฏิกิริยาฟอสฟาเตส : ฟีนอล
ปฏิกิริยาฟอสฟาเตส : พาราไนโตรฟินอล
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
ชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ : บักเตรีพวกโคลิฟอร์ม
ชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
ชนิดและจำนวนจุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
น้ำหนักสุทธิ
200 2
400 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025