ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 375-2524 : แป้งสาลีชนิดเอนกประสงค์

TIS 375-2524 : Wheat flour: general purpose flour

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : ไทอะมีน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : ไรโบฟลาวิน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : ไนอะซิน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : เหล็ก
600 5
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : คัลเซียม
สารที่อาจเพิ่มเติมได้ : ไลซีน
4,500 7
ลักษณะทั่วไป
ความชื้น
400 3
คุณสมบัติอื่น ๆ : การขึ้นฟู
คุณสมบัติอื่น ๆ : โปรตีน
600 7
คุณสมบัติอื่น ๆ : การดูดซึมน้ำ
คุณสมบัติอื่น ๆ : เวลาที่ใช้ในการผสม
คุณสมบัติอื่น ๆ : เถ้า
600 7
คุณสมบัติอื่น ๆ : ปฏิกิริยาของเอนไซม์ไดแอสเตส
วัตถุเจือปนในอาหาร : เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์
1,000 5
1,500 7
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025