ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 373-2524 : แป้งสาลีชนิดทำเค้ก

TIS 373-2524 : Wheat flour: cake flour

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : ไทอะมีน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : ไรโบฟลาวิน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : ไนอะซิน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : เหล็ก
600 5
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : คัลเซียม
สารที่อาจเพิ่มเติมได้ (ไลซีน)
4,500 7
ลักษณะทั่วไป
ความชื้น
400 3
โปรตีน
600 7
คุณสมบัติอื่น ๆ : การขึ้นฟู
คุณสมบัติอื่น ๆ : เถ้า
600 7
คุณสมบัติอื่น ๆ : ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
คุณสมบัติอื่น ๆ : เม็ดแป้งถูกทำลาย
คุณสมบัติอื่น ๆ : ความละเอียด
วัตถุเจือปนในอาหาร (เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์)
1,000 5
1,500 7
การบรรจุ และน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025