ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 323-2522 : ปลาหมึกแห้งปรุงรส

TIS 323-2522 : Dried seasoned squid

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป ,กลิ่นรส
ความชื้น
400 3
วัตถุกันเสีย
2,000 5
1,500 7
โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
1,500 7
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเซีย โคไล
700 30
จุลินทรีย์ : รา
400 30
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด
400 30
จุลินทรีย์ : โคอะกูเลสโพซิตีฟ สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
700 30
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025