ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 320-2522 : เนื้อมะพร้าวอบแห้ง

TIS 320-2522 : Desiccated coconut

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ชิ้นที่มีผิวสีน้ำตาลติดอยู่
สี
โคลิฟอร์ม
700 15
ซัลโมเนลลา
700 5
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณความชื้น ปริมาณน้ำมัน ปริมาณกรดไขมันอิสระ
ภาชนะบรรจุ ชนิด น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025