ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 315-2548 : โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

TIS 315-2548 : Instant rice porridge (congee)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความชื้น
300 2
โปรตีน
500 2
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 30
จุลินทรีย์ : อีโคไล
500 12
700 30
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เวลชิไอ
จุลินทรีย์ : สตาพิโลคอกคัส ออเรียส
500 10
700 30
จุลินทรีย์ : ซัลโมเนลลา
500 15
700 30
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 30
วัตถุกันหืน
วัตถุกันหืน โพรพิลแกลเลต (PG Propyl gallate)
1,000 5
วัตถุกันหืน บีเอชเอ (BHA, Butylated hydroxyanisole )
1,000 5
วัตถุกันหืน บีเอชที (BHT, Butylated hydroxytoluene)
1,000 5
วัตถุกันหืน ทีบีเอชคิว (TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone)
1,000 5
ภาชนะบรรจุ :น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025