ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 292-2522 : เนื้อปูกระป๋อง

TIS 292-2522 : Canned crab meat

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป สี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อปู
น้ำหนักเนื้อปู
ความจุของกระป๋อง น้ำหนักสุทธิ
สูญญากาศ
คุณลักษณะทางเคมี
วัตถุเจือปนในอาหาร
2,000 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025