ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

รายการทดสอบเปิดใหม่ : รายการทดสอบเปิดใหม่

รายการทดสอบเปิดใหม่ : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
พอลิฟีนอลทั้งหมด (Total polyphenols)
600 5
โคเอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10)
1,500 5
อะฟลาทอกซิน เอ็ม1 (Aflatoxin M1)
2,000 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025