ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

การทดสอบ รสชาติอาหาร : อาหาร เครื่องดื่ม

การทดสอบ รสชาติอาหาร : การทดสอบ รสชาติอาหาร

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
รสชาติเดี่ยว จำนวน 1 ตัวอย่าง เลือกทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเฝื่อนและรสตกค้างรสฝาดเฝื่อน)
2,600 30
รสชาติทั้งหมด จำนวน 1 ตัวอย่างทดสอบทั้ง 5 รสชาติ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเฝื่อนและรสตกค้างรสฝาดเฝื่อน)
2,600 30
รสชาติเดี่ยว จำนวน 2 ตัวอย่าง เลือกทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเฝื่อนและรสตกค้างรสฝาดเฝื่อน)
2,800 30
รสชาติเดี่ยว จำนวน 3 ตัวอย่าง เลือกทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเฝื่อนและรสตกค้างรสฝาดเฝื่อน)
3,000 30
รสชาติเดี่ยว จำนวน 4 ตัวอย่าง เลือกทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเฝื่อนและรสตกค้างรสฝาดเฝื่อน)
3,200 30
รสชาติเดี่ยว จำนวน 5 ตัวอย่าง เลือกทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเฝื่อนและรสตกค้างรสฝาดเฝื่อน)
3,400 30
รสหวาน จำนวน 1 ตัวอย่าง (Sweetness)
9,000 30
รสหวาน จำนวน 2 ตัวอย่าง (Sweetness)
9,200 30
รสหวาน จำนวน 3 ตัวอย่าง (Sweetness)
9,400 30
รสหวาน จำนวน 4 ตัวอย่าง (Sweetness)
9,600 30
รสหวาน จำนวน 5 ตัวอย่าง (Sweetness)
9,800 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025