ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ฉ.281 วัตถุเจือปนหาร แคลเซียม คลอไรด์ : CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS (FOOD ADDITIVE)

CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS (FOOD ADDITIVE) : CALCIUM CHLORIDE ANHYDROUS (FOOD ADDITIVE)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความบริสุทธิ์ (Assay)
500 5
ลักษณะ (Description) / ลักษณะทั่วไป
200 1
การละลาย (Solubility)
300 1
ทดสอบคลอไรด์ (Test for chloride)
400 2
ทดสอบแคลเซียม (Test for calcium)
400 2
กรดและด่างอิสระ (Free acid and alkali)
200 1
แมกนีเซียมและเกลือของด่าง (Magnesium and alkali salts)
500 5
ฟลูออไรด์ (Fluoride, F)
600 5
ตะกั่ว (Lead )) (Pb)
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025