ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ตามประกาศ ฉ.281 : Monopotassium Orthophosphate

Monopotassium Orthophosphate : Monopotassium Orthophosphate

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description) / ลักษณะทั่วไป
200 1
ความบริสุทธิ์ (Assay)
500 5
การละลาย (Solubility)
300 2
ความเป็นกรด-ด่าง / ความเป็นกรด - เบส (pH value)
200 2
ทดสอบโพแทสเซียม (Test for potassium)
400 3
ทดสอบฟอสเฟต (Test for phosphate)
400 3
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง (Loss on drying)
300 3
สารที่ไม่ละลายในน้ำ (Water insoluble substance)
300 5
ฟลูออไรด์ (Fluoride, F)
600 5
สารหนู (Arsenic, As)
600 5
ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025