ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง SODIUM CARBONATE : SODIUM CARBONATE

SODIUM CARBONATE : SODIUM CARBONATE

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description) / ลักษณะทั่วไป
200 1
ความบริสุทธิ์ (Assay)
500 5
การละลาย (Solubility)
300 2
ทดสอบโซเดียม (Test for sodium)
400 2
ทดสอบคาร์บอเนต (Test for carbonate)
200 2
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง (Loss on drying)
300 3
ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025