ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง : แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ / ลักษณะทั่วไป
200 1
ความเป็นกรด-ด่าง / ความเป็นกรด - เบส
200 2
แซ็กคาริน
1,000 4
ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจน
400 3
สีผสมอาหาร
1,000 4
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 3
ตะกั่ว
600 5
ดีบุก
600 5
แซลโมเนลลา
500 15
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
โคลิฟอร์ม
300 5
ซัยคลาเมต
1,000 4
วิตามิน ซี
1,000 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025