ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีมชนิดแห้งหรือผง : ไอศกรีมชนิดแห้งหรือผง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีมชนิดแห้งหรือผง : ไอศกรีมชนิดแห้งหรือผง

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ / ลักษณะทั่วไป
200 1
ไขมัน /มันเนย
500 5
แบคทีเรีย
300 3
ความชื้น
300 3
แซลโมเนลลา
500 15
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 3
สีผสมอาหาร
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025