ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 23) พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันถั่วลิสง : น้ำมันถั่วลิสง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 23) พ.ศ. 2522 เรื่อง : น้ำมันถั่วลิสง

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ / ลักษณะทั่วไป
200 1
ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
ค่าสะปอนิฟิเคชัน
400 3
ความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้
200 3
ค่าไอโอดีน (วิจส์)
400 3
ความหนาแน่น/ความหนาแน่นสัมพัทธ์
200 3
ดัชนีหักเห
200 2
น้ำและสิ่งที่ระเหยได้
300 3
สบู่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)
100 3
สารที่ไม่ละลายน้ำ
300 3
สารที่สะปอนิฟายไม่ได้
600 5
น้ำมันแร่ (โดยคุณภาพ)
200 2
สีผสมอาหาร
1,000 4
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 3
เหล็ก
600 5
ทองแดง
600 5
ตะกั่ว
600 5
สารหนู
600 5
โพรพิลแกลเลต
1,000 4
บีเอชเอ
1,000 4
บีเอชที
1,000 4
ทีบีเอชคิว
1,000 4
เบตา-คาโรทีน
800 2
วิตามิน อี
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025