ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 282-2521 : คอร์นบีฟกระป๋อง

TIS 282-2521 : Canned corned beef

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส ลักษณะเนี้อ และน้ำหนักสุทธิ
ปริมาณโปรตีน
วัตถุเจือปนในอาหาร : ไนไตรต์
วัตถุเจือปนในอาหาร : กรดอัสคอร์บิกและโซเดียมอัสคอร์เบต
วัตถุเจือปนในอาหาร : โมโนโซเดียมแอลกลูตาเมตโมโนไฮเดรต
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สุขลักษณะ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025