ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 271-2548 : บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

TIS 271-2548 : Instant noodle

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรส คุณลักษณะของเส้นบะหมี่และกลิ่นรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
200 1
ข้อบกพร่องที่ยอมให้
คุณลักษณะทางเคมีของเส้นบะหมี่ : ความชื้น
300 2
คุณลักษณะทางเคมีของเส้นบะหมี่ : โปรตีน
500 2
คุณลักษณะทางเคมีของเส้นบะหมี่ : ไขมัน
500 3
คุณลักษณะทางเคมีของเส้นบะหมี่ : ค่าของกรดน้ำมัน
2,000 3
วัตถุกันหืน : โพรพิลแกลเลต
1,000 5
วัตถุกันหืน : บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล
1,000 5
วัตถุกันหืน : บิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน
1,000 5
วัตถุกันหืน : เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน
1,000 5
วัตถุกันหืน : โทโคฟีรอล
1,000 5
สีผสมอาหาร
1,000 3
สิ่งแปลกปลอม
จุลินทรีย์ : จำนวนบัคเตรี
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เวลชิไอหรือ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
จุลินทรีย์ : อี โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ซัลโมเนลลา
500 15
700 20
ภาชนะที่ใช้บรรจุ และปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025