ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

น้ำ : น้ำดื่ม

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Acetaldehyde
5,000
อี.โคไล (E.coli) พบ/ไม่พบ
500 12
โคลิฟอร>ม (Coliforms) MPN/100 mL
300 5
ซาลโมเนลลา (Salmonella) ใน 100 มิลลิลิตร
500 15
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus ) ใน 100 มิลลิลิตร
500 10
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ใน 100 มิลลิลิตร
500 10
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count/Aerobic plate count/Standard plate count)
300 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025