ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ตามประกาศ ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : steviol glycosides

steviol glycosides : steviol glycosides

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
200 1
100 1
Assay
500 5
Solubility
300 2
400 7
สตีวีโอไซต์ (stevioside)
1,500 5
pH
400 1
Total ash
800 15
Loss on drying
400 15
Residual solvents (methanol)
1,500 15
Residual solvents (ethanol)
1,500 15
Arsenic
1,500 15
Lead
1,500 15
รีบาวดีโอไซด์ เอ (rebaudioside A)
1,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025