ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 (ชนิด ผง) : ผลิตภัณฑ์นม-ชนิดผง

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
ความชื้น
400 2
โปรตีน
600 7
Salmonella spp.
700 20
S. aureus
700 20
แบคทีเรียทั้งหมด
400 20
อฟลาทอกซิน
3,000 7
สารปฎิชีวนะ
6,000 7
วัตถุกันเสีย -กรดเบนโซอิก,-กรดซอร์บิก
1,500 7
เมลามีนและอนุพันธ์
5,800 7
OC
3,500 7
OP
3,500 7
เนื้อนม
0 1
B. cereus
700 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025