ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 ไอศกรีม (หวานเย็น) : ไอศกรีม (หวานเย็น)

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
อี.โคไล
700 20
แบคทีเรียทั้งหมด
300 3
400 20
สีผสมอาหาร
1,500 7
อะฟลาทอกซิน บี 1
1,000 3
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025