ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

สารก่อภูมิแพ้ : สารก่อภูมิแพ้

- : อาหาร

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Walnut
4,500 30
Eggs
3,500 30
Peanut
3,500 30
Soya bean
3,500 30
Milk
3,500 30
Hazelnut
4,500 30
Almond
3,500 30
Sesame
3,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025