ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 (ชนิดผง) : เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดผง

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
ความชื้น
400 2
วัตถุกันเสีย – กรดเบนโซอิก
1,500 7
Salmonella spp.
700 15
S. aureus
700 15
B. cereus
700 15
Coliforms
400 20
Escherichia coli
700 20
ยีสต์และรา
400 20
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล Saccharine
1,500 7
แอสปาแทม
1,500 7
ซูคราโรส
1,500 7
อะซิซัลเฟรมเค
1,500 7
อฟลาทอกซิน
3,000 7
ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์
1,500 7
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ผลไม้/น้ำผลไม้)
1,500 7
สารหนู
1,500 7
ตะกั่ว
1,500 7
ทองแดง
1,000 7
สังกะสี
1,000 7
ดีบุก
1,000 7
เหล็ก
1,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025