ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 252-2521 : น้ำซีอิ๊ว

TIS 252-2521 : Soy sauce

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความใส กลิ่น รส สี และสิ่งแปลกปลอม
200 1
คุณลักษณะทางเคมี : โปรตีน
500 2
คุณลักษณะทางเคมี : ของแข็งที่ระเหยไม่ได้
300 2
คุณลักษณะทางเคมี : เกลือ
300 1
คุณลักษณะทางเคมี : น้ำตาลทั้งหมด
600 3
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
คุณลักษณะทางเคมี : ความถ่วงจำเพาะ
200 1
วัตถุเจือปน : วัตถุกันเสีย
วัตถุเจือปน : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 5
วัตถุเจือปน : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 5
วัตถุเจือปน : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
วัตถุเจือปน : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล แซ็กคาริน
1,000 5
วัตถุเจือปน : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ซัยคลาเมต
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
600 5
จุลินทรีย์ : ลักษณะเป็นฝ้าซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 15
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม บักเตรี
300 3
700 10
จุลินทรีย์ : โคอะกลูเลส โพซิตีฟ สตาฟิโลคอกไค
700 10
อะฟลาตอกซิน
1,000 5
ปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025