ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง SODIUM HYDROGEN CARBONATE : SODIUM HYDROGEN CARBONATE

281 SODIUM HYDROGEN CARBONATE : SYNONYMS Baking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarbonate; INS No. 500(ii) : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Assay
1,500 7
Solubility
400 7
Test for sodium
1,000 7
pH
400 7
Test for carbonate
1,000 7
Loss on drying
400 7
Water insoluble substances
1,000 7
Ammonium salt
1,000 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025