ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : modified starch (Distarch phosphate)

- : modified starch (Distarch phosphate)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Solubility
400
Microscopy
1,000
Iodine stain
1,000
Copper reduction
1,000
Differentiation test
1,000
Sulfur dioxide
1,500
Lead
1,500
Additional purity specifications for individual chemically modified starches
Residual phosphate calculated as phosphorus
1,500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025