ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

วิเคราะห์ตาม มอก. 257-2549 : น้ำเพื่อบริโภค

TIS 257-2549. : Drinking for water

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ซาลโมเนลลา (Salmonella) ใน 100 มิลลิลิตร
500 15
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus ) ใน 100 มิลลิลิตร
500 10
ความเป็นกรดด่าง
200 1
ความกระด้างทั้งหมด มก./ลิตร
300 1
ไอโอดีน
1,500 10
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count/Aerobic plate count/Standard plate count)
300 3
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)
500 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025