ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว : วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
แล็กติกแอซิคแบคทีเรีย
700 45
ตะกั่ว
1,500 45
โคลิฟอร์ม
400 45
ซัลโมเนลลา
700 45
Appearance
100 1
Solubility
400 1
Lead
1,500 30
Acids
800 1
propylene chlorohydrin
1,500
hydroxypropyl groups
1,500
microscopy
1,000
lodine stain
1,000
copper reduction
1,000
sulfur dioxide
1,500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025