ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

อาหารและเครื่องดื่ม : รังนก

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
รังนก (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)[Bird's nest (Qualitative test)]
1,500 10
โปรตีน (Protein)
500 3
กรดอะมิโน (Amino acid) จํานวน 18 ชนิด
7,500 10
การทดสอบไนเตรท (Nitrate)
1,000 3
การทดสอบไนไตรท์ (Nitrite)
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025