ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

อื่นๆ : อาหาร หรือ อาหารสัตว์

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดอะมิโน (Amino acid) จำนวน 18 ชนิด
7,500 7
Density
เบต้ากลูแคน
1,500 7
โปรตีน (Protein)
500 3
600 7
ความชื้น (Moisture)
300 3
400 2
Isomaltose วิเคราะห์โดยเครื่อง HPLC
15,000 7
Isomaltose วิเคราะห์โดยเครื่อง GC
15,000 7
Sibutramine
อินอซิทอล
800 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025