ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 227 (พ.ศ.2544) : เนย

Notification of the Ministry of Public Health No.227 [B.E.2544] : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
กลิ่นหืน
มันเนย
500 5
ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย
800 7
เกลือโซเดียมคลอไรด์
300 3
น้ำ
300 2
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
แซลโมเนลลา
500 15
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 3
ตะกั่ว
600 5
โพรพิลแกลเลต
1,000 4
บีเอชเอ
1,000 4
บีเอชที
1,000 4
ทีบีเอชคิว
1,000 4
เบตา-คาโรทีน
800 2
แบซิลลัส ซีเรียส
500 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025