ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2544 : เนยใสหรือกี

Notification of the Ministry of Public Health No. 226 [B.E.2544] : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
แซลโมเนลลา
500 15
มันเนย (เนยใสหรือกีที่ทำจากนม/ครีม/เนย)
500 5
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 3
น้ำมัน (เนยใสเทียมหรือกีเทียม)
500 3
ค่าของกรด
200 2
น้ำมันแร่
200 2
น้ำมันแร่และมันเนย
500 3
วิตามินอี
1,000 4
บีเอชเอ
1,000 4
บีเอชที
1,000 4
ทีบีเอชคิว
1,000 4
น้ำ (Karl Fisher method)
500 2
โพรพิแกลเลต
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025