ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1536-2541 : เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือทอด

- : Roasted of fried cashewnuts

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สีกลิ่นรสและความกรอบ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
สิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
กรดไขมันอิสระ
อะฟลาทอกซิน
สารกันหืน ": บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล,บิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน,โพรพิล แกลเลต"
ตะกั่ว
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
700 20
ซาลโมเนลลา
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
ยีสต์และรา
400 20
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025