ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่56 (พ.ศ.2524) : น้ำมันปาล์ม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
ความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้
200 3
ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
ส่วนประกอบของกรดไขมัน เป็นร้อยละของกรดไขมันทั้งหมด
1,200 7
ค่าสปอนนิฟิเคชั่น
400 3
ค่าไอโอดีนแบบวิจส์
400 3
สารที่สปอนนิฟายไม่ได้
600 5
สิ่งที่ระเหยได้
300 3
ปริมาณสบู่ (โดยคุณภาพ)
100 2
สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย
400 3
โพรพิลแกลเลต
1,000 5
น้ำมันแร่ (โดยคุณภาพ)
200 2
เบต้า-คาโรทีน
800 5
เหล็ก
600 5
ทองแดง
600 5
ตะกั่ว
600 5
สารหนู
600 5
วิตามิน อี
1,000 4
บีเอชเอ
1,000 4
บีเอชที
1,000 4
ทีบีเอชคิว
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025