ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 (พ.ศ. 2556) : เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท

Notification of the Ministry of Public Health No.356 B.E.2556(2013) : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม
300 5
400 20
แบคทีเรียชนิด อี.โคไล
500 12
700 20
แซลโมเนลลา
500 15
700 7
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 12
700 7
แบซิลัส ซีเรียส
500 20
700 7
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
700 7
อะฟลาท็อกซิน บี 1
1,000 3
3,000 7
ยีสต์และรา
300 7
400 7
สารหนู
600 5
1,500 7
ตะกั่ว
600 5
1,500 7
ทองแดง
600 5
1,000 15
สังกะสี
600 5
1,000 15
เหล็ก
600 5
1,000 15
ดีบุก
600 5
1,000 15
ความชื้น
300 3
400 2
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
1,500 7
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 7
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
750 7
แซ็กคาริน
1,000 4
1,500 7
ซัยคลาเมต
1,000 4
ไลโคปีน
1,500 5
ลิสเตเรีย โมโนไซโตเจน
1,000 7
ซูคราโลส
1,500 5
1,500 7
อะซิซัลเฟม-เค
1,000 4
1,500 7
แอสปาแตม
1,000 4
1,500 7
อิทานอล
1,500 7
เมทานอล
1,500 7
ซัลเฟอไดออกไซด์
500 2
1,500 7
แอลคาร์นิทีน
1,500 7
ค่าสี (L* a* b*)
300 2
เนื้อสัมผัสอาหาร : Texture profile (TPA)
400 2
เนื้อสัมผัสอาหาร : ความแข็ง
400 2
เนื้อสัมผัสอาหาร : แรงดึง
400 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025