ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2540 : ฉลากโภชนาการฉบับเต็ม

Notification of the Ministry of Public Health No. 182 [B.E.2556] : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
พลังงานทั้งหมด, พลังงานจากไขมัน,ไขมันทั้งหมด,โปรตีน,คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
1,700 7
2,200 7
ไขมันอิ่มตัว
500 5
2,500 5
โคเลสเตอรอล
2,000 5
2,500 5
ใยอาหาร
4,000 7
4,000 7
น้ำตาล
600 3
2,400 5
โซเดียม
600 5
1,000 5
วิตามิน เอ
1,000 4
1,800 5
วิตามิน บี 1
1,000 2
1,500 5
วิตามิน บี 2
1,000 2
1,500 5
แคลเซียม
600 5
1,000 5
เหล็ก
600 5
1,000 5
ประเมินผล แปลผล วางรูปแบบ Nutrition fact
1,000 12
0 1
ใยอาหารทั้งหมด
6,000 5
Fatty acid Composition
2,500 5
น้ำตาลแลคโตส
1,500 7
น้ำตาลกลูโคส
1,500 7
น้ำตาลกาแลคโตส
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025