ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2543) : อาหารกึ่งสำเร็จรูป

Notification of the Ministry of Public Health No. 210 [B.E.2543] : Semi-processed Foods

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
แบคทีเรีย
300 3
แบคทีเรียชนิด อี.โคไล
500 12
เชื้อรา
300 8
แซลโมเนลลา
500 15
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 12
แบซิลัส ซีเรียส
500 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
อะฟลาท็อกซิน บี 1
1,000 3
ความชื้น
300 3
400 3
โปรตีน
500 3
600 7
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025